ارتباط با ما

مشهد- بلوار پیروزی – پیروزی 29 پلاک 6 واحد یک

تلفن :05138848875

نمابر:05138848876

https://instagram.com/parsianertebat?igshid=7zawpo1i57m3

همراه :09153180165 و09155083776

ایمیل: parsianertebat1@gmail.com